ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2565

ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเวทีวิชาการ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการโรงเรียนปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2565 มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา จำนวน 150 คน โดยมีนายสมชาย พันธ์แก้ว ประธานสาขาน่าน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม และได้รับงบประมาณและวิทยากรในการอบรมจากบริษัทสยามสไมล์ จำกัด มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว