ฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

นางสาวรุ่งนภา ธิศรี
(Miss.Rungnapa Thisri)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
tel. 086 227 8349
Email address : Thisri2518@gmail.com