ประกาศผลการตัดสินเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน และเอกสารประกาศประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันฯ

เพลง งานศิลปหัตถกรรนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน