ประชาสัมพันธ์ ไปยังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /ผู้รับบำนาญในสังกัด สพป.น่าน เขต 1

เรียน ท่านประธานกลุ่ม รร. /ผบ.รร. ทุกท่าน ฝากประชาสัมพันธ์ ไปยังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /ผู้รับบำนาญในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 ทุกท่าน
📣📣 ด้วยในช่วงนี้มีข้าราชการบำนาญเข้ามาติดต่อ สพป.น่าน เขต 1 โดยแจ้งว่าได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ของ สพป.น่าน เขต 1 หรือเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาล หรือให้ขอรับเงินเพิ่มใดๆ
📢 📢 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ขอเรียนชี้แจงว่า ทาง สพป.น่าน เขต 1 ไม่ได้มีการโทรแจ้งข้าราชการบำนาญเพื่อทำรายการดังกล่าว เป็นการกระทำของมิจฉาชีพ ขอให้ท่านอย่า Download Application , Add Line เพิ่มเพื่อน ,กด Link ต่างๆ หรือให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ
⁉️หากมีปัญหา ติดต่อ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.น่าน ☎️โทร.054-716088

https://www.facebook.com/watch/?v=330637206045881&ref=sharing