เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วยนางจีรวรรณ ศรีริ นักวิชาการศึกษา นายพุฒิพงษ์ วงศ์นันท์ ครูโรงเรียนบ้านปิงหลวง และเด็กชายปิติภัทร ขาวปลื้ม นักเรียนโรงเรียนบ้านปิงหลวง เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายรวม 13 หน่วยงาน เพื่อพัฒนานักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้อง ให้เป็นแกนนำการต่อยอดขยายผลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างเข็มแข็งและยั่งยืน