ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประธานพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 63 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประธานพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 63 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งโรงเรียน และเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีอันดีงามที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน