สพป. น่าน เขต 1 รวมพลังสร้างกุศล ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษา และมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอน จำนวน 4 โรงเรียน


วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ นางนฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา และนายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปถึงเจ้าที่ที่ปกปักรักษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้อยู่อย่างเป็นสุข โดยข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการทำบุญตักบาตรในวันนี้ ได้มอบให้กับโรงเรียนพักนอนในสังกัด ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง โรงเรียนไตรธารวิทยา โรงเรียนภูเค็งพัฒนา และโรงเรียนบ้านศรีนาม่าน
ในโอกาสนี้ นางสุพรรณิการ์ ผาลา พร้อมด้วย นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา และนายพิเชษฐ์ วงสวัสดิ์ ได้เป็นตัวแทน พระครูกิตติจันทโรภาส เจ้าอาวาสวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม มอบพัดลม จำนวน 15 เครื่อง ให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปใช้สำหรับนักเรียนหอพัก และทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้ซื้อให้โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน จำนวน 2 เครื่อง มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว