ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ร่วมประชุมรับนโยบายจากการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565


วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมคุณากร นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมคณะทีมบริหาร ร่วมประชุมรับนโยบายจากการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร. อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบนโยบายและข้อราชการ เพื่อขับเคลื่อนในการทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว