ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายอดิศักดิ์ บุญวรรณ ครูชำนาญการ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ณ ฌาปนสถานบ้านไร่ ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีผู้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกอบด้วย นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายพิจักษ์ณภัสร์ สุริยพรหม นายจักวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ นางสาวนันทิวัน แสงเนตร นักจัดการงานทั่วไป นายเกรียงไกร จักริลา ช่างไฟฟ้า 4 และนายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และประชาชนร่วมเป็นเกียรติในพิธี มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว