“เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต”

เชิญชวนโรงเรียนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต” ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ Webinar ลิงค์ด้านล่าง
https://12m-webinar.lpg2.go.th/