แทนคำขอบคุณ โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย :: กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาเด็กปฐมวัย

วันที่ 21 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านน้ำหิน สพป.น่าน เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2561  ที่สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนและชุมชน :: กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาเด็กปฐมวัย ขอขอบคุณทาง สพป.น่าน เขต 1 ที่จัดทำโครงการดีๆ และมีสื่อหนังสือนิทานทรงคุณค่าสำหรับนักเรียนปฐมวัย มอบให้กับโรงเรียน โดยโรงเรียนได้จัดมุมหนังสือให้นักเรียนได้อ่าน เด็กๆ มีความสุขและชอบหนังสือนิทานมากๆ