กิจกรรมคืนชีวิตก้วยไม้เมือง สู่ไพรพฤกษ์

กิจกรรมคืนชีวิตก้วยไม้เมือง สู่ไพรพฤกษ์

วันที่ 24  กันยายน 2563  นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “คืนชีวิตก้วยไม้เมือง สู่ไพรพฤกษ์”ตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม กิจกรรมอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองในจังหวัดน่าน ณ วัดป่านันทบุรี ญาณสังวราราม ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน กิจกรรมดังกล่าวได้มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมเน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน

มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว