เข้าเยี่ยม และให้กำลังใจแก่ผู้อำนวยโรงเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านต้าม อำเภอเมืองน่าน

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น.ดร.วิชาญ เกษเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมคณะ เข้าเยี่ยม และให้กำลังใจแก่ผู้อำนวยโรงเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านต้าม อำเภอเมืองน่าน เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานในโรงเรียนให้มีความสุข และการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคน “เรียนดี มีความสุข” ตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ