พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำศาลพระภูมิเจ้าที่ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2567

วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.45 น. ดร.วิชาญ เกษเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำศาลพระภูมิเจ้าที่ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2567