ร่วมพิธีสูมาคารวะและขอพร เจ้าคณะจังหวัดน่าน รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน

วันที่ 19 เมษายน 2567 ดร.วิชาญ เกษเพชร ผอ.สพป.น่าน เขต 1 พร้อมด้วย รองฯ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมพิธีสูมาคารวะและขอพร เจ้าคณะจังหวัดน่าน รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ณ วัดพญาภู จ.น่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน ในพิธี