ร่วมกิจกรรมรัฐพิธีที่ระลึก“พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์“และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 6 เมษายน 2567 ดร.วิชาญ เกษเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 มอบหมายให้ นายธวัชชัย ยวงคำ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมกิจกรรมรัฐพิธีที่ระลึก“พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์“และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง และ อาคารหอประชุมฯวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน