พิธีวางต้นกุ่มสักการะ “วันพระเจ้าน่าน และวันเจ้าผู้ครองนครน่าน” ครบรอบ ๑๐๖ ปี วันคล้ายวันพิราลัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ พระเจ้าผู้ครองนครน่าน

วันที่ 5 เมษายน 2567 ดร.วิชาญ เกษเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 มอบหมายให้นายธวัชัย ยวงคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 พร้อมด้วยนายไชยยศ
คำสังวาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามเเละประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม พิธีวางต้นกุ่มสักการะ “วันพระเจ้าน่าน และวันเจ้าผู้ครองนครน่าน” ครบรอบ ๑๐๖ ปี วันคล้ายวันพิราลัยพระเจ้าสุริยพงษ์
ผริตเดชฯ พระเจ้าผู้ครองนครน่าน ณ บริเวณลานด้านหน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน อ.เมืองน่าน นำโดยนายกฤษเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการฯลฯ
ร่วมพิธี