สพป. น่าน เขต 1 เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเป็นการเร่งด่วน


วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเวทีวิชาการ ดร.วิชาญ เกษเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสรุปรายละเอียดนำเสนอสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด และสถาบันการเงินซึ่งเป็นเจ้าหนี้ ได้พิจารณาต่อไป การประชุมในวันนี้มีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยแกนนำผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุลากรทางกาสรศึกการศึกษาในสังกัด โดยมีนายธวัชชัย ยวงคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เข้าร่วมประประชุมขับเคลื่อนนโยบาย มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/รายงาน