เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “โรงเรียนน่าน-รักษ์ไร้ขยะ ณ โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.วิชาญ เกษเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มอบหมายให้นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “โรงเรียนน่าน-รักษ์ไร้ขยะ พร้อมด้วย นางรัตน ภูเขียว นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษา (ผู้อำนวยการกลุ่ม) นางวรรณพร  สุทธไชย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ณ โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม