เด็กน่านได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิยุวทูตความดี ไปเยือนกรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย

เด็กชายดิเรกฤทธิ์ กามินทร์ (น้องก้อง) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ได้รับคัดเลือก จากมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนรัสเซีย ในระดับเดียวกัน และเรียนรู้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-รัสเซียที่ยาวนานมาถึง 126 ปี พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและภาษา โดยจะไปเยือนกรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 5 กันยายน 2566