การแข่งงานทักษะ​วิชาการด้านหุ่นยนต์​ โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และอากาศยานไร้คนขับ ประจำปีการศึกษา​2566​ ชิงถ้วย​พระราชทาน​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ตัวแทนนักเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน สสวท. (SMT) โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
ได้เข้าร่วมกิจกรรม RAKWITTAYA ROBOTICS GAME 2023 การแข่งขันทักษะวิชาการด้านหุ่นยนต์ โครงงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วันที่ 25-27 สิงหาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1. รายการหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ Line Following Robot ระดับชั้นประถมศึกษา
ด.ญ.ชัญญานุช ทะนิต๊ะ
ด.ญ.ณัฐชา หล้าคำมูล
ครูผู้ฝึกสอน นายชนาธร เหมือนโพธิ์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5
2. รายการอากาศยานไร้คนขับ FPV Racing Simulator ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ด.ช.วงศธร สุวรรณมามูล
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4
ด.ช.อิทธิกร มหาวัน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5
ด.ช.สุเมธ สวนผล
ครูผู้สอนนายชนาธร เหมือนโพธิ์ นายวรากร พิศดาร และนางสาวบุษบาวัลย์ พรมงาม