การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566