การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานและการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผอ.สพป.น่าน เขต 1 มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ไชย เลิศ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานและการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1