สำนักงานลูกเสือจังหวัดน่าน จัดกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานประกอบพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายพวงมาลา ถวายราชสดุดี และเทอดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีนางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดน่าน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว