รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2565


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาน่าน นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2565 มีโรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 36 โรงเรียน โดยมรนายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว