กิจกรรมเคารพธงชาติประจำสัปดาห์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย เจ้าหน้าที่บุคลากร ลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติประจำสัปดาห์ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน กิจกรรม”ยิ้มงามไหว้สวย” พบปะแจ้งข้อราชการในการปฏิบัติงาน และร่วมต้อนรับนายยุทธพงษ์ ป่องนัน พนักงานขับรถ