ร่วมแสดงมุฑิตาจิต

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วยนางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต 2 นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์ นางชุลีกร เชียงปะละ แบะนายพุฒิพงษ์ วงค์นันท์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมแสดงมุฑิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ นายสงบ จินะแปง ผอ.รร.บ้านปิงหลวง ณ โรงเรียนบ่านปิงหลวง กลุ่มโรงเรียนนาหมื่น 2