รอง ผอ. สพป. น่าน เขต 1 เป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีเนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี โรงเรียนบ้านผาตูบ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน


วันที่ 19 กันยายน 2565 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีเนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนบ้านผาตูบ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมือง 1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านผาตูบ ผู้นำชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านผาตูบ ร่วมพิธีและให้การต้อนรับ มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว