ผอ.สพป.น่าน เขต 1ลงพื้นที่ติดตามการทำงานและให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียน อำเภอนาหมื่น

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.30.00 น. นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1และนางโสภา ชวนวัน รอง ผอ.สพม.น่าน ลงพื้นที่ติดตามการทำงานและให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านคำเรือง โรงเรียนบ้านห้วยนาย โรงเรียนบ้านนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน