สพป. น่าน เขต 1 เตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1


วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสืบสานปัญญา นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชน ผู้แทนจากกองการศึกษาเทศบาลเมืองน่าน โดยมีนางดวงเดือน พูดสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นเลขานุการในการประชุม
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ในวันนี้ ที่ประชุมมีมติกำหนดให้มีการจัดการแข่งขัน ในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2565 มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว