สพป.น่าน เขต1 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. ที่ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน พ่อค้า และประชาชนร่วมกิจกรรม โดยมีนายวิบูรณ์ แวงบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประกอบพิธี นางชลฤดี สวนนันท์ ภาพ มานพ เถรหมื่นไวย ข่าว