ผอ.สพป. น่าน เขต 1 และคณะ เป็นตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล


วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. ที่หอประชุม ศูนย์อาหารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์น่าน นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวพิมพ์สมัย กุณพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางอำพร อินมงคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ นางรุ่งอรุณ ตันดี นางนิตยา สุขวนวัฒน์ สตต. หญิง เกษร สุธรรม นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ และนายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประกอบพิธี มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว