ผอ. สพป. น่าน เขต 1 แสดงความยินดีคนเก่งแห่งจังหวัดน่าน น้องอุ้มบุญ (เด็กชายธีรพัฒน์ สมบัติทัฬห ) นักเรียนจากโรงเรียนราชานุบาล ผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 : 18 TH International Mathematics and science Olympiad (IMSO) for primary School Students (Virtual Edition) Indonesia


วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมคุณากร นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล นางสาววาสนา วิมล ครูผู้สอน นายธนา สมบัติทัฬห บิดา นางดวงเดือน พูดสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมชื่นชมยินดีกับ น้องอุ้มบุญ (เด็กชายธีรพัฒน์ สมบัติทัฬห ) นักเรียนจากโรงเรียนราชานุบาล ผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 : 18 TH International Mathematics and science Olympiad (IMSO) for primary School Students (Virtual Edition) Indonesia โดยผลจากการสอบแข่งขัน เด็กชายธีรพัฒน์ สมบัติทัฬห ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ ประเทศไทย จังหวัดน่าน และครอบครัว
ในโอกาสนี้ นางสุพรรณิการ์ ผาลา ได้ชื่นชมยินดีในความสำเร็จ ที่ เด็กชายธีรพัฒน์ สมบัติทัฬห ได้สร้างชื่อเสียงแก่วงการศึกษาของจังหวัดน่าน และขอให้โรงเรียนราชานุบาล ได้ส่งเสริมและขยายผลในการส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นพี่เลี้ยงและแนวทางให้กับโรงเรียนในสังกัดต่อไป (มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว)