ผอ.สพป.น่าน เขต ๑ และคณะลงพื้นที่เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายคุณธรรมคนดีศรีนครน่าน และตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเวียงสา

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปางสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมคุณธรรมค่ายเยาวชนคนดีศรีนครน่าน ในโอกาสนี้ นางจินตนา เวียงนาค ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสา ได้นำเสนอผลการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปางสา ให้กับคณะได้รับทราบ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเวียงสา ๓ ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ และนางนรากร เพ็งผ่อง ศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่ม หลังจากนั้น
นางสุพรรณิการ์ ผาลา และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ที่โรงเรียนบ้านครกคำ และโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว ตามลำดับ

มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว