ประชุมออนไลน์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกล ระบบ Zoom Meeting  เพื่อรับฟังการชี้แจงข้อราชการและติดตามการดำเนินงาน
ใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. เรื่องการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.
2. ติดตามการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมคุณากร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1