นักกีฬาฮอกกี้โรงเรียนบ้านท่ามงคล เข้าร่วม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 11

พีทีที ฮอกกี้ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 22 – 31 ตุลาคม 2563 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ คลอง 6 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประเภทกลางแจ้ง รุ่นอายุไม่เกิน 18 หญิง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
ชื่อนักกีฬาโรงเรียนบ้านท่ามงคลคือ นางสาวกัญญาณัฐ อริยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้ฝึกสอนโรงเรียนบ้านท่ามงคล นายสมเกียรติ จันจองคำ