นักกีฬาฟลอร์บอลทีมจังหวัดน่านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นักกีฬาโรงเรียนบ้านท่ามงคลได้ร่วมทีมกีฬาฟลอร์บอลและนักกีฬาฮอกกี้ทีมจังหวัดน่านในการแข่งขันระดับประเทศ 2 รายการ คือ
1.รายการ พีทีที ฟลอร์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 22-27 ตุลาคม 2563 ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรี ได้รับรางวัล ดังนี้
1.กีฬาฟลอร์บอล ประเภทชายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงินพร้อมถ้วยรางวัล นักกีฬาโรงเรียนบ้านท่ามงคลได้แก่
1.นายธนวัฒน์ ปันทะลา
2.นายก่อเขต ขัตติยศ
3.นายกิตติพงษ์ ขันทะยศ
ผู้ฝึกสอนโรงเรียนบ้านท่ามงคล นายสมเกียรติ จันจองคำ
2.กีฬาฟลอร์บอล ประเภทหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงินพร้อมถ้วยรางวัล
นักกีฬาโรงเรียนบ้านท่ามงคลได้แก่
1.นางสาวกัญญณัฐ อริยา
ผู้ฝึกสอนโรงเรียนบ้านท่ามงคล นายสมเกียรติ จันจองคำ