วันที่ 19 ก.ย.63 นายมานพ มาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา ได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ชั้น ป.4 -ม.3 จำนวน 92 คน ตามโครงการลูกเสืออาสาจราจร ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนา

วันที่ 19 ก.ย.63 นายมานพ มาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา ได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ชั้น ป.4 -ม.3 จำนวน 92 คน ตามโครงการลูกเสืออาสาจราจร ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสภ.นาน้อย เป็นวิทยากรในการอบรม และมี พ.ต.อ.ณัฏฐวุฒิ ยุววรรณ ผกก.สภ.นาน้อย และคณะ ร.ต.อ.ชวาลย์ เรือนอุ่น ด.ต.ฉัตรชัย จันทร์เพ็ญ ด.ต.บรรหาญ ถิ่นจอม ด.ต.ไกรสร บุญดวง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารีมีจิตสาธารณะ มีความรู้และวินัยจราจรและสามารถนำความรู้ด้านจราจรไปอำนวยความสะดวกแก่ผู้อื่นได้