สพป. น่าน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมคุณากร นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ตัวแทนครูที่มีความรู้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดน่าน โดยมีนายไชยยศ คำสั่งวาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นเลขานุการคณะกรรมการ มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว