กิจกรรมเคารพธงชาติประจำสัปดาห์ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน กิจกรรม”ยิ้มงามไหว้สวย”

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ และ นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย เจ้าหน้าที่บุคลากร ลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติประจำสัปดาห์ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน 
กิจกรรม”ยิ้มงามไหว้สวย”และพบปะเพื่อแจ้งข้อราชการในการปฏิบัติงาน