รับสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566

Link : https://forms.gle/R2mWhSVcSoHodLCk7

Link : https://drive.google.com/drive/folders/1-ZP5r78jH7gXpB_FkdEtFKW49kID5YYr?usp=share_link