ผบ.มทบ. 38 ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเปราะบาง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1


วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น ที่บ้านดอยงาม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น พลตรีคณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมนทลทหารบกที่ 38 ลงพื้นที่มอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือ เด็กชาย สุวิจักษณ์ ยานุมาศยุคล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคำเรือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ซึ่งพักอาศัยอยู่กับคุณยายและคุณตา อายุ 60 และ 62 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวาน และกระดูกทับเส้น ไม่สามารถทำงานได้สะดวก โดยมีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้ทำการตรวจสุขภาพ ของเด็กชายสุวิจักษณ์ พร้อมด้วยคุณยายและคุณตา และได้แนะนำให้ดูแลรักษาสุขภาพ และให้ไปพบแพทย์ตามนัดเพื่อทำการรักษาต่อไป
ในการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนกลุ่มเปราะบางของ พลตรีคณิศร อาสมะ ในครั้งนี้ นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ประสานงาน โดยมีนายธนวัฒน์ อุดแดง สมาชิดสภาจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอนาหมื่นให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ธนวัฒน์ อุดแดงาพ / มานพ เถรหมื่นไวย ข่าว