ผช.เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ดร.เทิดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 , 2 รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดน่าน และผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนในครั้งนี้
ในโอกาสนี้ ดร.เทิดชาติ ชัยพงษ์ ได้นำผู้ร่วมงาน เยี่ยมชมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนอย่างใกล้ชิด พร้อมนี้ได้ชื่นชมผลงานของนักเรียนที่ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นทุกปี และได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่ได้ส่งเสริมสนับสุนการจัดการศึกษาด้วยดีเสมอมา มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว