สพป.น่าน เขต 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565


วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นำโดย นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา และนายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยในนายไชยยศ คำสังวาล จิตอาสาพระราชทาน 904 รหัส 2 A 257 เป็นผู้ดำเนินการในการประกอบพิธี
(มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ สพป.น่าน เขต 1 : ข่าว/ภาพ)