การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ จังหวัดน่าน ประจำปี 2565

วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา กลุ่มโรงเรียนสันติสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โดยการนำของ นางสินีนาฏ ทองบ้านทุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ จังหวัดน่านจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน และได้รับรางวัล ชนะเลิศ วอลเลย์บอลประเภท ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จากการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม ซึ่งมี นางสาวศิริรัตน์ ก๋าวีเขียว เป็นผู้จัดการทีม นางวิไลพร บุญยืน เป็นผู้ฝึกสอน นายพิพัฒน์ พังจันทร์ตา และนางศิริพร พังยะ เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ขอแสดงความยินดีและชื่นชมความมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา