งานรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประธานในพิธีงานรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และประธานดำเนินการจัดงานรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มีโรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทาน ฯ จำนวน 44 โรงเรียน รางวัลผู้นำการส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ผอ.รร.) จำนวน 5 รางวัล รางวัลสุดยอดคลิปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จำนวน 10 รางวัล รางวัลโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับยอดเยี่ยมจำนวน 6 รางวัล รางวัลการนำเสนอนิทรรศการงานเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จำนวน 7 รางวัล และภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ของโรงเรียนราชานุบาล โรงเรียนบ้านหนองรับมิตรภาพที่ 107 โรงเรียนบ้านต้าม โรงเรียนบ้านผาสิงห์ โรงเรียนบ้านพี้ใต้ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว และโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ต่อไป
ลิงค์ภาพกิจกรรมรับตราพระราชทาน :: https://photos.app.goo.gl/nWYirSq4wFS16dVf9
ลิงค์ภาพกิจกรรมเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย :: https://photos.app.goo.gl/yWk4DgPUtmjyqhgX9