ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ True VLEARN การจัดกิจกรรมการเรียนแบบออนไลน์

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจังหวัดน่าน ได้มีประกาศเรื่องพื้นที่และมาตรการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีโรงเรียนในจังหวัดได้ประกาศหยุดเรียน บริษัททรูจึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม True VLEARN ให้กับครูและนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การประกาศข่าวสารโรงเรียน  การสั่งและส่งการบ้านออนไลน์ สร้างแบบฟอร์มขอดำเนินการและอนุมัติ ห้องสมุด คลังบทเรียนและ คลังข้อสอบ สมุดพกดิจิทัลและสร้างบัญชีรายชื่อติดต่อในโรงเรียน โดยสามารถใช้งานผ่านมือถือและสามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store และ Play Store ซึ่งทางบริษัทยินดีสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และโรงเรียนสามารถสมัครใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ https://register.truevirtualworld.com/create/account?type=vlearnz

แสกน QR-Code ศึกษารายละเอียด