การอบรมเชิงปฏิบัติการ”การทำงานบนฐานสิทธิมนุษยชน กฎหมายและนโยบายทางการศึกษาและยึดมั่นความเป็นพลเมือง”

โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เมื่อ วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2020