เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุกเขต 

เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 18:58 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 

เรื่อง มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ครั้งที่ 16/2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 18:47 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:04 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทะนุง 

เรื่อง การจำหน่ายอาคารสิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียนราชพัสดุ

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 16:51 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเรือง 

เรื่อง การจำหน่ายอาคารสิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียนราชพัสดุ

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 16:50 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้า-ประปา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 16:46 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 17:23 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 

เรื่อง ประกาศเพิ่มเติมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 11:11 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 

เรื่อง การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14:29 น.

เรียน บุคคลทั่วไป และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดน่าน

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 17:34 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 16:59 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 

เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 17:21 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุกเขต 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14:50 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุกเขต 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 11:17 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 18:51 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุกเขต 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 11:13 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ผู้สนใจทุกท่าน 

เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09:06 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดน่าน

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 18:52 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุกเขต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 19:37 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15:05 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุกเขต 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน 

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน จากระบบ New GFMIS Thai

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 17:26 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักจัดการงานทั่้วไป สงกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10:44 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนง.ราชการทั่วไป ตน.นักวิชาการเงินและบัญชี และ ตน.นักจัดการงานท

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 18:45 น.

เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ประกาศการจัดลำดับในการหักเงินเพื่อชำระหนี้ให้กับบุคคลที่สาม

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 16:59 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 14:55 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 

เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 18:09 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 15:12 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การจัดกิจกรรม ความห่วงใยจากใจครู มอบความรู้ด้วยความรัก นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 15:59 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10:46 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 18:35 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 16:51 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 17:17 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุกเขต 

เรื่อง เพิ่มเติมรายละเอียดตำแหน่งว่าง และสาขาวิชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษา ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14:42 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14:31 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 18:56 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุกเขต 

เรื่อง แก้ไขรายละเอียดข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูขาด/เกิน ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดของสถานศึกษาในสังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 18:43 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุกเขต 

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 15:36 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09:39 น.

เรียน ผอ.รร.ทุกโรง ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การย้ายสับเปลี่ยนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 11:16 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุกเขต 

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 20:15 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 18:09 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุกเขต 

เรื่อง แก้ไขวันรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 15:21 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุกเขต 

เรื่อง แก้ไขรายละเอียดตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนของสถานศึกษา ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 18:22 น.

เรียน ผอ.รร.ทุกโรง ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง แก้ไขรายละเอียดตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนของสถานศึกษา ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 18:20 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง สำรวจข้อมูลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในโรงเรียน

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09:51 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุกเขต 

เรื่อง การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 ปี 2567

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 18:07 น.

เรียน ผอ.รร.ทุกโรง ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 ปี 2567

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 18:00 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 17:08 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14:54 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง สำรวจจำนวนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน)ปีการศึกษา 2566

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15:59 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง เวทีพหุภาคีระดับภาคเหนือ จังหวัดน่าน

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13:23 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET )ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11:26 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตองและบ้านชมพู 

เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาฯ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12:06 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09:21 น.

เรียน เรียน ผอ.รร.ที่เป้นตัวแทนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 

เรื่อง แจ้งส่งรูปเล่มโครงาน

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14:27 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นตัวแทนการประกวดภาพยนตร์สั้น ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที 

เรื่อง แก้ไขหัวข้อการประกวดภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถถรรมระดับเขตพื้นที่ครั้วที่ 71

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14:20 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14:10 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้่งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10:05 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 18:18 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10:48 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การจัดการแข่งขันทักษะการสอนภาษาจีนฯ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 11:03 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 16:56 น.

เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม / ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13:37 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 18:09 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแห

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14:15 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 18:10 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 30 ต.ค.66 อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:30 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12:45 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 33 ปีการศึกษา 2561 และรุ่นที่ 34 ปีการศึกษา 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11:38 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 33 ปีการศึกษา 2561 และรุ่นที่ 34 ปีการศึกษา 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15:49 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13:56 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหอยและบ้านห้วยละเบ้ายา 

เรื่อง โครงการค่ายต่อยอดผู้นำเยาวชนเครือข่ายสร้างพลังแป่งการอนุรักษ์

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10:27 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 33 ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 34 ปีการศึกษา 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10:43 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาต

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 18:20 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน(รายชื่อดังแนบ จำนวน 18 โรง) 

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมจากการประยุกต์ใช้กิจกรรม 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคตในห้องเรียน

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14:25 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 15:37 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 15:13 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จ้างเหมาบริการ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10:25 น.

เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 11:02 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลาก

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 15:29 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13:36 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง แจ้งการเปิดตรวจการปฏิบัติตามกฎหมาย

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 16:21 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง ขอให้ดำเนินการตรวจสอบเงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนโครงกรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เรียนฟรี 15 ปี) คงเหลือเกิน 2 ปีงบประมาณ

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 11:04 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง แนวทางการดำเนินการในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10:53 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงที่ได้รับจัดสรรตามรายชื่อ ดังแนบ 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2565 รายการค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10:44 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต "เด็กปฐมวัย"

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 16:51 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (โรงเรียนบ้านสองแคว ปฏิบัติงานที่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยลู่)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10:47 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 17:42 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จ้างเหมาบริการ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14:03 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงที่ได้รับจัดสรร 

เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2566 ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15:46 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566)

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11:19 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:47 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12:00 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14:06 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.น่าน เขต1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:57 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง การกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-๑๙)ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตน.รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12:10 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11:51 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน ขรก.ครูฯ และการย้าย ขรก.ก.พ.ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38 ค.(2)สังกัด สพป.น่าน เขต1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11:19 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (30%)

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14:45 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:33 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์และไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17:02 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10:08 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบภาพยนต์สั้นและคลิปวีดิโอ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11:09 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15:00 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15:42 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10:54 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:35 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนวันอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรีรยนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ฯ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:02 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2 ปี 2566

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13:15 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหอย 

เรื่อง แจ้งรหัสสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:53 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำตวง 

เรื่อง แจ้งรหัสสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:52 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 

เรื่อง แจ้งรหัสสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:51 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชีวัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางฯ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:45 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:53 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17:29 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17:29 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 28 เม.ย.66 อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่1(รอบที่2) ปี พ.ศ.2566

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 17:16 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานและการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10:26 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2566

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 11:57 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 18 เม.ย.66 อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 15:49 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมสำหรับโรงเรียนในเครือข่ายฯ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14:24 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การประกวดคลิปวิดีโอ Tik Tok รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14:16 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ขะนิง/ปงสนุก/ชมพู/ผาตูบ/ทุ่งน้อยและบ้านศรีนาม่าน 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อคัดเลือกและประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศฯ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 15:28 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำสำหรับเยาวชนว่าด้วยการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก ครั้งที่ 9

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 16:27 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมฯ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 12:15 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง โครงการพัฒนานวัตถกรรมการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 12:08 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น ศึกษานิเทศก์ดีเด่น โรงเรียนดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูผู้สอนดีเด่นฯ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 16:33 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:01 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10:23 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การอบรมเชิงปฎิบัติการขยายเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ด้านปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15:11 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ขะนิง/ปงสนุก/ชมพู/ผาตูบ/ทุ่งน้อยและบ้านศรีนาม่าน 

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระบุคลบาท

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10:16 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 (70%)

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10:19 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การคัดเลือกแอปพลิเคชันการเรียนรู้ภายใต้โครงการนวัตกรรมดิจิทัลและโอกาสทางการศึกษาของเอเปค

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10:08 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ผู้สนใจทุกท่าน 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2566 รอบสอง ระดับประเทศ

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10:25 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง การกำหนดเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10:05 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 11:42 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO QITEP in Mathematics ประจำประเทศไทย ประจำปี 2566

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15:42 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนาม่าน และโรงเรียนบ้านสาลีก 

เรื่อง แจ้งเปิดตรวจการปฏิบัติตามกฎหมาย

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 11:06 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง แจ้งโรงเรียยนพิมพ์หนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย ปีภาษี 2565

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10:49 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2566

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 16:25 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง การรายงานข้อมูลเงินรายได้สถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15:56 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง แจ้งตรวจสอบเงินประกันศัญญาค้างนานเกินภาระผูกพันตามเงื่อนไข

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 14:25 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10:01 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จ พ.ศ.... และร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับฯ

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 16:48 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 

เรื่อง ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี 2565/2566 รุ่นที่ 2

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 12:09 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13:30 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10:46 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่ญ ประจำปี 2566 ประเภทฝึกอบรมวิชาชีพครู

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:18 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐกาตาร์

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:10 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 

เรื่อง แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2565

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10:20 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (30%)

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 15:23 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:46 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง เชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ NCSA Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:53 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง แจ้งการโอนเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 รายการค่าอาหารนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2565

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:09 น.

เรียน ตามรายชื่อ 

เรื่อง การรับมอบเกียนติบัตรงานวันครูอำเภอเมืองน่าน ประจำปี 2566

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 15:40 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 ปี 2566

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12:56 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2566 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน 33 ราย

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:36 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ตามรายชื่อดังแนบ จำนวน 64 โรงเรียน 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2565)

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:52 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:03 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง แจ้งรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:09 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ น่านเขต 1

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:42 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเงินของสถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:17 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:10 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:44 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ , โรงเรียนบ้านนายาง และโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อร่วมพิจารณาจัดทำคุณลักษณะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ 2566

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:21 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 18:56 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ , โรงเรียนบ้านนายาง และโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์และราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2566

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 16:08 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง แจ้งรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 15:07 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ปี 2566

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09:47 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดรายการค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 16:02 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 16:26 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง แจ้งการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14:29 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2566 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ้งก่อสร้าง

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:32 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14:50 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 11:43 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 18:45 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง การประชุมชี้แจงการจัดการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ปีงบประมาณ 2566

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 11:17 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง สำรวจตความต้องการโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 11:14 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง การติดตามเร่งรัดการเบกิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:09 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09:45 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง แจ้งการตรวจสอบเงินประกันสัญญาค้างนานเกินภาระผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09:46 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาลี่และโรงเรียนบ้านสบยาง 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2566 ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09:19 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 17:56 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (70%)

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14:21 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง แจ้งการเปิดตรวจ

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:14 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:02 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 11-12 ตุลาคม 2565

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:05 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2565 ( เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนฯ)

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09:58 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาขวาง 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14:15 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง การรายงานข้อมูลเงินรายได้สถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14:04 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง แนวทางการดำเนินการในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14:02 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2565 สนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของ นร.

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 17:37 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการรักษ์ป่าน่าน

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 17:36 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:49 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมออนไลน์ให้แก่สมาชิก กบข. ประจำปี 2565

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 11:16 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีนาม่านและโรงเรียนบ้านสาลีก 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:51 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง นำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จัดลำดับขึ้นบัญชีตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:46 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:28 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางเป๋ย , ,บ้านน้ำปาย และ บ้านตอง 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (โรงเรียนสุจริต)

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:58 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:55 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัด สำพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:34 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:50 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ตามรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าเช่าใช้บริการสัญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2565

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:09 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:52 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:30 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำตวง , บ้านกิ่วน้ำ , บ้านห้วยเลา และบ้านสาลี่ 

เรื่อง แจ้งกำหนดส่งคำขอพิจารณาเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:24 น.

เรียน ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ขะนิง , ภูเค็งพัฒนา , ไตรธารวิทยา และบ้านศรีนาม่าน 

เรื่อง บัญชีจัดสรร รายการค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ช่วงวันหยุด และก่อนหลังเปิด - ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2565 และ ภาคเรียนที่ 2/2564 (เพเิ่มเติม)

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:25 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:04 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง การรายงานข้อมูลเงินรายได้สถานศึกษาและเงินอุดหนุนของสถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:23 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 

เรื่อง แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเหลื่อมปี

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:54 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง นำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จัดลำดับขึ้นบัญชีตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2 ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 19:17 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) 

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับและควบคุมการใช้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 11:46 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ ,บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) และศรีเวียงสาวิทยาคาร 

เรื่อง การสำรวจงบประมาณปี พ.ศ. 2564 - 2565

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09:59 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง นำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จัดลำดับขึ้นบัญชีตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง-ลำพูน ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 17:33 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2565

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 16:11 น.

เรียน ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองแคว , บ้านน้ำงาว , บ้านน้ำครกใหม่ และโรงเรียนบ้านดู่พง 

เรื่อง แจ้งการติดตั้งเครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ 2 จำนวน 4 ชุด

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 15:38 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 18:34 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง ให้นำเอกสารมายื่นเรื่องขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกษียณอายุราชการ ( 1 ตุลาคม 2565)

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14:59 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) 

เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรื้อถอนอาคารบ้านพักของศึกษาธิการอำเภอนาน้อย

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 11:19 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณาพ และโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 11:15 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14:59 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13:51 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:59 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:31 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง นำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จัดลำดับขึ้นบัญชีตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:13 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 

เรื่อง แจ้งรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:05 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 

เรื่อง แจ้งรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:00 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:06 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:27 น.

เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม 

เรื่อง แจ้งโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Prorcurement : e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:14 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าและบ้านชมพู 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์และราคากลาง

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:08 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:45 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2565 รายการค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:32 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง รับสมัครโรงเรียนเพื่อประกวด Best Practice ตามโครงการโรงเรียนสุจริต

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:29 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:23 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเียนบ้านต้าม , บ้านส้านนาหนองใหม่ และบ้านน้ำลัด 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2565 ค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:04 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:06 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08:13 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:38 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ค่าพาหนะ รับ - ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 2

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13:48 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อคณะกรรมการ

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 15:24 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2565 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:14 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาลี่ , บ้านหลับมืนพรวน และบ้านถืมตอง 

เรื่อง คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:06 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง แจ้งการโอนเงินเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (70%) ครั้งที่ 1

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:56 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม 

เรื่อง การระวังชี้และรับรองที่ดิน

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:17 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง ขอเชิญประชุม

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:01 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:55 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง แจ้งการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานและแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:49 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2565

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:34 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง แจ้งการตรวจสอบเงินประกันสัญญาค้างนานเกินภาระผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:47 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง ขอเชิญประชุม

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:42 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์และโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 

เรื่อง แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:35 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) 

เรื่อง แจ้งรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:22 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:05 น.

เรียน ผุ้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดดังแนบ 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:03 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง การรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( KTB Corporate Online)

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:19 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาลี่ , บ้านหลับมืนพรวน และบ้านถืมตอง 

เรื่อง ส่งหนังสือ

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:04 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 16:12 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09:57 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09:57 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 จ.น่าน

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:53 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2565

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:48 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การรับสมัครครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:50 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง คำสั่งย้ายข้าราชการครู รอบการพิจารณาครั้งทืี่ 2/2564

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14:15 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด 

เรื่อง การอบรมออนไลน์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ ๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:52 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด 

เรื่อง ทุนฝึกอบรมออนไลน์ของรัฐบาลอินเดีย

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:25 น.

เรียน ผุ้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:42 น.

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2565

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:15 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 17:48 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง นำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จัดลำดับขึ้นบัญชีตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:28 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบ

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 16:04 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับรับสมัครสมาชิก ช.ค.น. เป็นกรณีพิเศษ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13:42 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ขรก.ครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:55 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:51 น.

เรียน ผอ.รร.ทุกโรงในสังกัด และ ผอ.สพท.ทุกเขต 

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:50 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง แบบประเมิน ก.ต.ป.น.

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10:52 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง นำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จัดลำดับขึ้นบัญชีตามประกาศ สพป.น่าน เขต 2 ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:09 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13:42 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14:43 น.

เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรื่อง แก้ไขประกาศประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:37 น.

เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:30 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:27 น.

เรียน เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง แนวทางการดำเนินการเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2564

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:08 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:59 น.

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2564

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:01 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง นำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จัดลำดับขึ้นบัญชีตามประกาศ สพป.น่าน เขต 2 ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:15 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สพป.น่าน เขต ๑

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:54 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:10 น.

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 11:32 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13:14 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง ส่งมอบเกียรติบัตรการอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:08 น.

เรียน เรียน ผอ. ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง การส่งคลิปวีดิโอการสอน

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:25 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ด้วยระบบทางไกล จาก สสวท.

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:26 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและโรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 01:06 น.

เรียน ทูกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA แลุะคู่มือ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:44 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:53 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ / ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:42 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง นำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จัดลำดับขึ้นบัญชีตามประกาศ สพป.น่าน เขต 2 ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตน.ครูผู้

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:14 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:51 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:03 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:01 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท. สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:05 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท. สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 12:37 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์/ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท. สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:56 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ(ครูภาษาอังกฤษ)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:35 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง นำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จัดลำดับขึ้นบัญชีตามประกาศ สพป.น่าน เขต 2 ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและฯ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:09 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง การรับสมัคร และปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท.สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:32 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง การเลื่อนรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท. สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:15 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสิน

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:52 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศ สพป.น่าน เขต 1 เรื่องนำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จัดลำดับขึ้นบัญชีตามประกาศ สพป.น่าน เขต 2 ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:25 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง เลื่อนการอบรมด้วยระบบทางไกล ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท.

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:14 น.

เรียน ผู้สนใจทั่วไป 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:38 น.

เรียน รร.ทุกโรงเรียน 

เรื่อง แผนปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:57 น.

เรียน โรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลางปลายปี ปีการศึกษา 2562

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:07 น.

เรียน ทูกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง PPT การสอบ NTปีการศึกษา 2562

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:43 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง แบบประเมิน ก.ต.ป.น.

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16:55 น.

เรียน โรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง คุ่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป 3 (NT)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:58 น.

เรียน โรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป. 1 (RT)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:16 น.

เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง ข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2562(ต่อ)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563 (ขอย้ายจากต่างเขต)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:15 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:26 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง บัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:06 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง ปรับปรุงรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการ "การสร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท" สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:12 น.

เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง คู่มือการใช้งานระบบจัดการสอบ( NT Access) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ปีการศึกษา 2562

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:27 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาาษาไทย(คำคมเดิม)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:31 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การบันทึกข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ปีงบประมาณ 2562

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:27 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง สำรวจข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:46 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง สำรวจความต้องการรับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติฐาน O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ปีการศึกษา 2561

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:31 น.

เรียน แจ้งผู้บริหารโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง ติดตาม การส่งรายงาน sar และนำสู่การกรอกข้อมูลในโปรแกรม PEAS

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:28 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง แบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็ม

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:19 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 153 โรงเรียน 

เรื่อง การประชุมพัฒนาบุคลากรด้านการดูแล บำรุงรักษา ระบบ lnternet ของโรงเรียน

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:50 น.

เรียน คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการโรงเรียน 

เรื่อง คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 17:46 น.

เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) 

เรื่อง คู่มือเลื่อนเงินเดือนฯ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 17:37 น.

เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) 

เรื่อง คู่มือเลื่อนเงินเดือนฯ (ต่อ)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 17:37 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรง 

เรื่อง แบบติดตามการประกักนคุณภาพการศึกษาตามกฏกระทรวง 2561

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:23 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรง 

เรื่อง การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา SAR

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:38 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:38 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนที่1 ปี 2562

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17:56 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.ค.น.เป็นกรณีพิเศษ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:33 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานโรงเรียนเพื่อขอรับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2561

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:02 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:32 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:31 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง การคัดเลือกสถานศึกษาและ สพป.เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครุเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดระเบียบและประกาศคณะกรรมการสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา2562การเรียน

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:33 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบสอง ระดับประเทศ)

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:52 น.

เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม 

เรื่อง เตรียมการจัดประชุมทางไกล (conference)ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1กับกลุ่มโรงเรียน มีไฟล์แนบ

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรง 

เรื่อง เผยแพร่ ppt งานประกันในการประชุมเชิงปฏิบัิตการฯ 28 มีนาคม 2562

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10:56 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา2561)

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:20 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 153 โรงเรียน 

เรื่อง การรายงานข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:00 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:58 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรง 

เรื่อง ติดตาม การกรอกข้อมูลหน้าเว็บ ระบบประกันคุณภาพ สพป.น่าน 1 และการรายงาน sar

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 15:36 น.

เรียน ผอ.ทุกโรงเรียน 

เรื่อง แบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09:40 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ตามบัญชีรายชื่อดังเเนบ 

เรื่อง ประกาศโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3 และการสำรวจความต้องการจำเป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับโรงเรียนประช

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10:37 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 69 โรงเรียน 

เรื่อง สำรวจความต้องการรับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10:21 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 11:01 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบแรก)

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:41 น.

เรียน โรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2562 สำหรับอาคารเรียน อาคารประกอบในสังกัด สพฐ.

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:41 น.

เรียน โรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง ระบบรายงานการรับนักเรียน 2562

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:40 น.

เรียน  

เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11:40 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ทุกคนอ่านออกเขียนได้”

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:34 น.

เรียน บุคคลทั้วไป 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๖ (๒๕๓๙) โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ ๑๒๕

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:18 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน ณ วันที่ 3 ธ.ค.2561

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 19:59 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง ตัวอย่าง TORเช่าอินเทอร์เน็ต

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:24 น.

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนจัดการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:29 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:58 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนจัดการเรียนรวม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 16:03 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 15:50 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านท่าล้อ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 15:48 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 18:03 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง เชิญประชุมทางไกลผ่าน Tele Conference

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 07:10 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 11:31 น.

เรียน  

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเรียนรวม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 17:06 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:21 น.

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13:13 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน 

เรื่อง คู่มือการสอบ NT และ RT ปีการศึกษา 2561

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 11:24 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:57 น.

เรียน  

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:53 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ตรวจสอบเงินประกันสัญญา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:43 น.

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง สำรวจข้อมูลนักเรียนค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2561

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:27 น.

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง แบบฟอร์มขอตั้งงบปี63 งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:14 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ตรวจสอบเงินประกันสัญญา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12:43 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกสังกัด 

เรื่อง จัดตั้งงบประมาณปี 2563 รายการครุภัณฑ์

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17:58 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ตัวอย่างบัญชีเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา (รจพ. ปี 2562)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:11 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคคลเพื่อดูแลศูนย์ชุมชน USO NET โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:29 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 15:09 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 15:06 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่่ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 16:11 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเกม A-Math

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 15:53 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง เอกสารบรรยาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:00 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐ (รุ่น1และรุ่น2) 

เรื่อง เชิญเข้าร่วมร่วมรับคำชี้แจงแนวทางการประเมินตนเองเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:37 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ทุกคนอ่านออกเขียนได้”

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 06:05 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเกม A-Math

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 15:28 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

เรื่อง บัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนขั้นค่าจ้าง

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:43 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:12 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอเชิญชมนิทรรศการและร่วมฟังการเสวนา "ปฏิบัติการถ้ำหลวง : วาระแห่งโลก

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:14 น.

เรียน ผู้บริหารโรงเรียน (116 โรง) 

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อรับการชมการถ่ายทอดสดการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:39 น.

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง ตัวอย่าง แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07:11 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:11 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง สำรวจแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562-2563 กรอกรายงานข้อมูลบนเว็บ (เว็บลิ้งค์)

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:26 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรง 

เรื่อง ติดตาม การกรอกข้อมูลหน้าเว็บ ระบบประกันคุณภาพ สพป.น่าน 1 และการรายงาน sar

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:10 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา รายชื่อดังแนบ 

เรื่อง ติดตาม การกรอกข้อมูลหน้าเว็บ ระบบประกันคุณภาพ สพป.น่าน 1

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:20 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์สรุปการบรรยายโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11:36 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง แก้ไขไฟล์ Excel (สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2561)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 11:19 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2561

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:46 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรง 

เรื่อง ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศกึษา ๒๕๖๐

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ,รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13:39 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง รายงานข้อมูลตามจุดเน้นและยุทธศาสตร์ออนไลย์

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:11 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ทั้ง 10 ด้าน ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อรายงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย ประจำปี 2561

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:15 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การดำเนินงานตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ตามนโยบายฯ ยุทธศาสตร์ ที่ 4

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 16:43 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามยุทธศาสตร์ นโยบายและงบประมาณ ประจำปี 2561

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 11:26 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

เรื่อง การรายงานข้อมูล ณ วันเปิดภาคเรียน

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:24 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ตรวจสอบเงินประกันสัญญา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:25 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ทุกสังกัด/และบุคลผู้สนใจทั่วไป 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 68

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:42 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18:15 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกสังกัด 

เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2561

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16:55 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและต่างสังกัด 

เรื่อง ดาวโหลดเอกสารประกอบการอบรมขยายผลพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฯ ชุดที่ 1

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 20:44 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและต่างสังกัด 

เรื่อง เอกสารประกอบการอบรมขยายผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ชุดที่ 2

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 20:31 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ / ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17:13 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างตระหนักรู้เรื่องการก่อการร้ายตามลำพัง

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:07 น.

เรียน ผอ.รร.ทุกโรงเรียน 

เรื่อง การอบรมทางไกล สะเต็มศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13:19 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการ รร.ตามโครงการคืนครูให้ นักเรียน

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:54 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:48 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การจัดทำเอกสารเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:23 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 16:28 น.

เรียน ผู้อำนวยโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา SAR ปี 2560

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:35 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง คำร้องขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (แบบ 7142)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13:17 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ขอรับบริการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 15:06 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  เชิญชวนให้สถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:19 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การตอบแบบสอบถามการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:45 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง  

เรื่อง แนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอรับเงินและการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12:17 น.

เรียน ผอ.รร.ทุกโรงเรียน 

เรื่อง แบบประเมินตนเอง ของ ก.ต.ป.น.

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16:35 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:57 น.

เรียน ผอ.รร.ทุกโรงเรียน 

เรื่อง แจ้งยกเลิกการรายงานผลโดยโปรแกรมประมวลผลข้อสอบกลาง

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:57 น.

เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรื่อง  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:52 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงและผู้ติดต่อราชการทั้วไป 

เรื่อง แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน้าห้องผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต1 054-771637

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09:27 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09:42 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง  ขอความร่วมมือจัดส่งคลิปวีดิโอ หรือออกแบบภาพฉากหลัง เพื่อออกอากาศในรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16:02 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศ สพป.น่าน เขต 1 เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 17:03 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 12:02 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 11:53 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๖๑

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 11:39 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง การสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 17:27 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์โรงเรียนที่ใช้สื่อ ๖๐ พรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:42 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด"เทคนิกการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะออนไลน์"

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:32 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:19 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง สูจิบัตรการแข่งขันกรีฑานักเรียนปี 2560

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:12 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศ สพป.น่าน เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์และรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:34 น.

เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 มีไฟล์แนบ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:29 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:42 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผุ้ประกันตนเข้ารับการบริการทันตกรรม

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16:27 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง แก้ไขวันสอบข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 17:37 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การยกเลิกระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามโครงการ MOENet ของกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 12:47 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ จังหวัดน่าน

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:57 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 18:50 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนรทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การสำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11:32 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง รายงานความต้องการครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:13 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 18:36 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.ค.น.เป็นกรณีพิเศษ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:50 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:35 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน thailand e-commerce 4.0

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 15:59 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง คู่มือการสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 16:48 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การจัดทำข้อมูลที่อยู่ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 12:41 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง สพป.น่าน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 15:14 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง ดาวโหลดคู่มือการสอบ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13:46 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง ขอข้อมูลจำนวนนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ุ

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 10:27 น.

เรียน ผู้สนใจทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09:44 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2016:DMCภาคเรียนที่ 2

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11:32 น.

เรียน เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง การส่งรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2559 (sar)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:56 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:23 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง  แจ้งย้ายสำนักงานประสานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:52 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การแจ้งเตือนลักษณะอากาศ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:10 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง หนังสือ "ผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประสงค์จะทำงาน

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:45 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง รายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:41 น.

เรียน แจ้งผู้เข้ารับการประชุมวิชาการ 

เรื่อง การประชุมวิชาการวันที่ 1 ต.ค. 60

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 12:34 น.

เรียน ผอ.รร.ทุกโรงเรียนในสังกัด และ ผอ.สพป./สพม.ทุกเขต 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วย

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08:59 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด, 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 11:39 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  

เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 11:39 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 11:11 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 11:12 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 11:12 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "เวิร์ลไตแด็ก เอเชีย 2017"

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 10:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อย้ายและแต่งตั้งประเภทวิชาการ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:32 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การรายงานข้อมูล STEM Education

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:13 น.

เรียน ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:33 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง การประเมินการอ่านการเขียน ชั้น ป. ๑ - ๖ และการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทาง PISA และม.1-3

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:34 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูวิทย์-คณิต เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 20:19 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17:12 น.

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง 

เรื่อง ความคืบหน้าของการกรอกข้อมูลระบบประกันคุณภาพภายในโปรแกรม PEAS nan1

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:33 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง กิจกรรมการสัมมนาเครือข่ายคู่พัฒนาแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยโรงเรียนในเขตพื้นที่สูง

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:08 น.

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 20:20 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกครูวิทย์-คณิต เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 20:22 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 20:23 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนฯ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17:06 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:22 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล 

เรื่อง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  การคาดการณ์ลักษณะอากาศ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:03 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง โรงเรียนบ้านนาผารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:11 น.

เรียน เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง การรายงาน ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการสอดคล้องตามช่วงวัย

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:53 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ประธานกลุ่มทุกกลุ่ม 

เรื่อง รายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13:46 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายหัว30% ปี2560

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:54 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง แจ้งให้ส่งผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11:24 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง แจ้งเตือนความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:08 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE Young Writer Awards 2017 ในหัวข้อ "สนุกคิด สนุกเขียน รายวัน"

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:05 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง โรงเรียนตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์และผู้รักษาการแทน

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:32 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน , ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน 

เรื่อง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการยืมเงิน/เบิกเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ.

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:40 น.

เรียน ผู้ติดต่อราชการทั่วไป 

เรื่อง การติดต่อราชการ สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 05:26 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 

เรื่อง การกรอกข้อมูล สพฐ. ตัวชี้วัดข้อ 7 สะเต็มศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:45 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัดที่ 4

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 20:27 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนสังกัด สพฐ. พ.ศ. ๒๕๕๖

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13:53 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:54 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:42 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเงินประกันสัญญา ณ 30 มิถุนายน 2560

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 15:30 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 15:32 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 14:09 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 15:05 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง โครงการประกวดวาดภาพระบายสี มาสเตอร์อาร์ต "ระบายให้ภาพและสีเป็นธรรมชาติ"

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09:17 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 10:18 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09:24 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต  

เรื่อง การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 14:01 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน , ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน 

เรื่อง รับใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยภาคใต้

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13:35 น.

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง 

เรื่อง แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเอง (sar) ปรับใหม่

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 16:05 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่จะขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 

เรื่อง เอกสารแบบประเมินตนเองและคู่มือการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 15:56 น.

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง 

เรื่อง ส่งแบบรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา (sar)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 

เรื่อง การอบรมส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ของ อบจ.

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11:03 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน  

เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเงินประกันสัญญา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:43 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง แบบรายงานปริมาณงานสถานศึกษา

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13:32 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Logoฯ คำขวัญ และเพลง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:07 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปี 2560 (DMC)

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13:32 น.

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(สำหรับเด็ก 3 ปีบริบูรณ์)

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 18:09 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความอนุเคระาห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนาฎศิลปไทยฯ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11:19 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาข

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 16:46 น.

เรียน ผู้สนใจทั่วไป 

เรื่อง รายงานงบทดลอง

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 16:16 น.

เรียน ผู้สนใจทั่วไป 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14:39 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 10:02 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การติดตามพยากรณ์ลักษณะอากาศ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:06 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:00 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ลงคะแนนเพื่อคัดเลือกให้คะแนนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันฯ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:09 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูฯ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:56 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง การจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ (sar)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13:42 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:27 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ การรับสมัครนักเรียนทุน อาชีวฝีมือชน คนสร้างชาติ โดย SCG

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:24 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:17 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:13 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศ สพป.น่าน เขต 1 เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:00 น.

เรียน ผู้สนใจทั่วไป 

เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:37 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 

เรื่อง ดาวน์โหลดไฟล์ power point กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:29 น.

เรียน ครูผู้สอนปฐมวัย 

เรื่อง แบบกรอกข้อมูลประเมินพัฒนาการปฐมวัย

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13:41 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:51 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเป้นข้าราชการฯ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:08 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) 

เรื่อง การกำกับ ติดตามและประเมินผลการอ่านการเขียน และขยายผลสู่การอ่านเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:44 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง แก้ไขโครงสร้างและตำชี้แจงการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางวิชาภาษาไทย

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 15:27 น.

เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๐

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 11:08 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การประชาสัมพันธ์การเยี่ยมชมสถานีเรียนรู้ด้านความปลอดภัยฯ ของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 11:03 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง การประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 15:28 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 15:14 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังรายชื่อ 

เรื่อง แจ้งการเปิดระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระบบ QAMS

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09:58 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง รับเอกสารคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารุ้"

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 16:26 น.

เรียน เรียน ประธานกลุ่มทุกกลุ่ม 

เรื่อง ตัวอย่างคำสั่ง NT และรายชื่อสนามสอบ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 15:13 น.

เรียน ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ 

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชีของ กศจ.น่าน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 13:04 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อ 

เรื่อง ส่งหลักฐานเด็กพิเศษในการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 17:34 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง การประชุมผู้แทนศูนย์สอบ และ กรรมการระดับสนามสอบ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:21 น.

เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียน 

เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:10 น.

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง 

เรื่อง แจ้ง ข้อมูลในระบบQAMS online

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:01 น.

เรียน ผู้สอบคัดเลือก 

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 13:36 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธฺการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:16 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 12:34 น.

เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารเพื่อการเข้าอบรมระบบ online วันที่ 21 มกราคม 2560

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:26 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 

เรื่อง เกียรติบัตรบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:41 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และรายงานผลการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - MES)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:44 น.

เรียน ผู้ที่สนใจทั่วไป 

เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลศรีษะเกษ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:05 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาส 

เรื่อง การรายงานข้อมูล PISA

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:37 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียน 

เรื่อง การรายงานข้อมูลเพื่อรองรับการประเมิน PISA

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08:29 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:36 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 18

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:35 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08:41 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ตำแหน่งว่างข้อมูลอัตรากำลังครูและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษาในสังกัด

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:36 น.

  หน้า :  [1]