เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2565

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:48 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การรับสมัครครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:50 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง คำสั่งย้ายข้าราชการครู รอบการพิจารณาครั้งทืี่ 2/2564

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14:15 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด 

เรื่อง การอบรมออนไลน์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ ๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:52 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด 

เรื่อง ทุนฝึกอบรมออนไลน์ของรัฐบาลอินเดีย

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:25 น.

เรียน ผุ้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:42 น.

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2565

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:15 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 17:48 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง นำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จัดลำดับขึ้นบัญชีตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:28 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบ

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 16:04 น.

  หน้า :  [1]  2  3  ...  32    

EDNAN1 TEAM - Powered by NANTELECOM