รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน จาก ว21 ไปสู่ วPA

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมกาดน้ำทองน่าน นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน จาก ว21 ไปสู่ วPA มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 103 คน โดยมีนางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการอบรม

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว